ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ระบบปิดรับสมัครแล้ว ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 21 มีนาคม 2566ตรวจสอบผลการสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและแก้ไขข้อมูลได้ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและคลิกที่ปุ่มดูผลการสมัคร